Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Tri Ân Các Anh Hùng Liệt Sỹ

       Hai bẩy tháng bẩy đến rồi
Là ngày liệt sỹ muôn người tri ân
        Các anh hiến trọn tuổi xuân
Để cho Tổ Quốc muôn phần đẹp tươi
       Nghe theo lời dạy của Người
Độc lập dân chủ ta thời khắc tâm
       Đánh đuổi giặc Mỹ ngoại xâm
Đập tan giặc Ngụy mùa xuân huy hoàng
      Các anh hy sinh vẻ vang
Để cho đất nước đàng hoàng hơn xưa
       Dâng hoa viếng Bác Đảng thưa
Toàn dân thực hiện ước mơ của người
       Các anh anh dũng tuyệt vời
Non nước dân tộc suốt đòi tôn vinh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét