Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Quê Hương Đất Nước Đổi Mới

      Nghị quyết 04 ra đời
Điện đường trường trạm sáng ngời đỏ tươi
     Ơn Đảng ơn Bác ơn đời
No cơm áo ấm khắp nơi ba miền
     Từ Móng Cái đến Hà Tiên
Có Đảng có Bác niềm tin vững lòng
     Miền Nam, miền Bắc, miền Trung
Tôn thờ chủ nghĩa anh hùng Đảng ta
     Năm tư dân tộc một nhà
Góp công góp của để mà dựng xây
      Lao động sản xuất hăng say
Thực hành tiết kiệm giảm ngay đói nghèo
       Toàn dân hưởng ứng làm theo
Của quyền hách dịch quan liêu bài trừ
      Chống tham nhũng, chống ô dù
Nhớ lại tháng tám mùa thu năm nào
      Bác Hồ đứng vẫy trên cao
Tuyên ngôn độc lập đồng bào rõ không
      Không bói toán, không lên đồng
Không mua không bán cũng không phì phèo
     Hại người tốn của lại nghèo
Hát y vê ết nó theo về nhà
     Hại minh hại cả quốc gia
Ốm đau bệnh tật thế là khổ thân
     Không mua không bán mại dâm !
Không cướp không chôm không ngầm đỏ đen
    Đó là những điều không nên
Việt Nam vinh dự có tên Bác Hồ
    Một Đảng Bác, một thủ đô
Đoàn kết quanh Đảng dưới cờ tiên phong
      Việt Nam đất nước vô song
Xứng danh con Lạc cháu Hồng ngàn xưa
     Toàn dân hăng hái thi đua
Không cường không thịnh Bác chưa hài lòng
     Thủ đô Hà Nội anh hùng
Thắng hai đế quốc lẫy lừng Điện Biên
    Vui lòng Bác dưới cửu tuyền
Đảng dân tặng một lời nguyền thủy chung.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét