Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Đảng Bộ Huyện Đoan Hùng

       Từ mùa thu ấy đến nay
Nở hoa kết trái rồng bay tuyệt vời
      Đoan Hùng Đảng bộ quê tôi
Sáu lăm năm đã theo lời Bác răn
      Vượt qua muôn ngàn khó khăn
Lái đưa chèo chống thuyền nan cập bờ
      Noi gương dạo đức Bác Hồ
Nông thôn đổi mới tùng giờ Đảng mong
        Dưới cờ Đảng bộ tiên phong
Toàn dân trong huyện một lòng hướng theo
        Quyết tâm xóa đói giảm nghèo
Dân giàu huyện mạnh khó nghèo lùi xa
        Chúc mừng Đảng bộ huyện nhà
Phát huy truyền thống mạnh đà tiến lên
       Hướng nghiệp tạo dựng vững bền
Nhân dân trong huyện nhiều thêm việc làm
        Đây là cơ hội ngàn vàng
Kính mong Đảng bộ ngày càng phát huy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét