Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Đờ Cát Than Ơi Phải Cúi Đầu


Xâm lược Việt Nam chúng mưu cầu
Con dân Đất Việt làm ngựa trâu
Năm tư dân tộc đoàn kết lại
Lừng lẫy Điện Biên khắp năm châu.


Kế hoạch na va nhất địa cầu
Binh hùng tướng giỏi nhất Châu Âu
Ăn cướp nước Nam làm thuộc địa
Đờ cát than ơi phải cúi đầu.

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Cứ điểm Điện Biên giải phóng rồi
Quân dân đất Việt mừng chiến thắng
Lịch sử sáng soi mãi muôn đời

Cao Bằng Bác dựng nghiệp quân cơ
Ba tư chiến sỹ đứng dưới cờ
Xin thề quyết tử vì Tổ Quốc
Giặc Pháp đầu hàng chớp thời cơ

Đoàn quân chiến thắng về thủ đô
Cờ sao cả nước đón Bác Hồ
Tuyên ngon độc lập khai tên nước
Giặc Pháp cút rồi thỏa ước mơ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét