Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Ca Ngợi Đảng Bộ Đoan Hùng

       Sáu lăm năm một chặng đường
Đoan Hùng Đảng bộ tấm gương mãi giờ
      Vâng lời con cháu Bác Hồ
Trận địa phục kích sông Lô voi gầm
      Quân giặc hoảng loạn tinh thần
Tàu chiến lạo hóa tàu ngầm đáy sông
       Chi bộ một tuổi lập công
Cầu hai chân mộng căm nhông lộn nhào
      Tượng đài chiến thắng đồi cao
Chiến công oanh liệt ghi vào sử xanh
      Sáu lăm năm đã trưởng thành
Phát huy truyền thống cha anh oai hùng
       Đảng bộ vững mạnh không ngừng
Khó khăn khắc phục đã từng vượt qua
        Tự hào truyền thống quê nhà
Đoàn kết dân tộc tạo đà dựng xây
        Công lao Đảng bộ bấy nay
Nở hoa kết trái rồng bay tuyệt vời
          Đoan Hùng Đảng bộ quê tôi
Xứng danh truyền thống muôn đời vươn cao
         Quyết tâm theo Đảng cờ sao búa liềm.  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét