Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Kỷ Niệm 65 Năm ngày thành lập đảng bộ huyện đoan hùng

Mười chín tháng tám
Ta đã thành công
Chi bộ bên sông
Có ba đồng chí
Dũng cảm mưu trí
Vận động nhân dân
Chuyên cần tập luyện
Chờ ngày giặc đến
Nghê lệnh cấp trên
Pháo nổ vang rền
Tàu giặc đắm chìm
Dòng sông lịch sử
Chiến dịch Thu - Đông.


Hai tư bốn bẩy
Quân giặc run rẩy
Dưới sông đầu hàng
Giặc quá bàng hoàng
Ngư lôi trận giả
Quân giặc tan tã
Rút chạy cho mau
Chúng mày chạy đâu
Dưới dòng sông sâu
Cọc kè phục kích
Thế là chim chích
Lại đá chết voi
Quân hại giống nòi
Cút ngay về nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét