Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Quân Dân Đất Tổ Ghi Lòng Khắc Tâm


        Sinh thời Bác Hồ về thăm
Quê hương đất tổ muôn năm đón người
          Chòm râu đôi mắt sáng ngời
Vầng dương như ngọc nụ cười như hoa
          Ôi vầng trán rộng bao la
Thương dân muôn thuở thiết tha mặn nồng
        Dựng nước là các Vua Hùng
Giữ nước bác cháu ta cùng gắng công
          Bác ơi thương Bác vô cùng
Quân dân đất Tổ ghi lòng khắc tâm
        Đánh đuổi giặc Mỹ ngoại xâm
Đập tan giặc ngụy muôn năm yên bình
       Di huấn Bác Hồ Chí Minh
Chủ trương cảu Đảng dân mình noi theo
       Quyết tâm xóa đói giảm nghèo
Dân giàu nước mạnh là điều Đảng mong
         Quân dân đất bưởi Đoan Hùng
Lập công dâng Đảng báo công ơn Người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét