Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Kính Viếng Hương Hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Bác đã đi rồi Bác Giáp ơi
Hướng về Hà Nội lệ tuôn rơi
Âm dương cách biệt tình tha thiết
Đau buồn vô hạn mãi khôn nguôi.

Vì Đảng vì dân Bác Giáp ơi
Trinh chiến gian lao cả cuộc đời
Đánh đuổi ngoại sâm hai cường quốc
Thiên vàng lịch sử mãi sáng soi.

Vũng Chùa Đảo Yến  Bác yên nghỉ
Nhân dân đất Việt kính ơn người
Tây phương cực lạc về đất phật
Rạng danh con cháu mãi muôn đời.

Cháu là lính của Bác đây
Được tin Bác mất cháu nay quá buồn
Nhìn về Hà Nội lệ tuôn
Kính đưa hồn Bác về bên Vũng Chùa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét