Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Tặng Anh Nguyễn Minh Châu

       Đọc thơ anh Nguyễn Minh Châu
Trời cao núi thẳm sông sâu tỏ tường
     Ý thơ anh rất chân phương
Khen chê thẳng thắn yêu thương rõ ràng
     Qua bài Táo quân Ngọc Hoàng
Đến bài mất trộm đình làng rất hay
      Chuyện nhà con trâu đi cày
Chân quê mộc mạc nhưng hay tuyệt vời
     Em Xuân mượn bút thay lời
Chúc anh chúc cả những người anh thương
      Chúc cho ngũ đại đồng đường
Gia đình hạnh phúc tình thương xum vầy
       Chúc cả các cháu bên Tây
Mạnh khỏe giàu có tràn đầy tương lai
      Chúc luôn các cháu gái trai
Anh, Đức, Phát, Ngọc đa tài hơn ông
     Noi gương liệt tổ liệt tông
Xứng danh con Lạc cháu Hồng ngàn năm
      Có dịp chú sẽ đến thăm
Ăn quà Anh quốc chú nằm nge thơ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét